Internet marketing strategie

Wil je online succes boeken? Dan is een internet marketing strategie tegenwoordig onontbeerlijk. Het lukraak schrijven van blogs of plaatsen van social media berichten zal namelijk niet het gewenste effect sorteren. Alleen een weloverwogen strategie die optimaal aansluit op je bedrijf resulteert in verwezenlijking van je doelstellingen.

Een centrale rol in je plan van aanpak speelt de manier waarop je jouw doelgroepen wilt bereiken. Je moet daarom eerst weten welke mensen tot de doelgroep behoren en hoe zij jouw organisatie zien. Dan pas weet je wat de optimale manier is om hen te benaderen. Aan elke succesvolle internet marketing strategie ligt dan ook grondig vooronderzoek ten grondslag.

internet marketing strategie

Wat is een online marketing strategie?

Als je wilt weten wat een online marketing strategie nu precies is, adviseren we je eens naar je huidige bedrijfsstrategie te kijken. Ook die gaat namelijk uit van zaken als bedrijfsidentiteit, doelgroepen en doelstellingen, maar dan op macroniveau. Een internet marketing strategie zoomt in op een dieper niveau en richt zich specifiek op het online domein.

Een goed strategisch plan is daarom altijd onderdeel van de bedrijfsstrategie als overkoepelend geheel, maar brengt specifieke nuances aan op het gebied van internetmarketing. Richt je organisatie zich op business-to-business (B2B) of business-to-consumer (B2C)? Het vormt de blauwdruk voor de kanalen die je kiest om de klant te benaderen en je doelstellingen te realiseren.

De beste internet marketing strategieën

De beste online marketing strategieën zijn niet geformuleerd in vage bewoordingen, maar vallen op door uitermate concrete doelstellingen. Hoe concreter de doelen die je stelt, hoe makkelijker ze meetbaar zijn en hoe meer je jezelf dwingt ze te bereiken. Een concrete doelstelling is daarom vrijwel altijd tijdgebonden, maar moet tegelijkertijd realistisch zijn.

Er zijn voorbeelden te over van bedrijven die ogenschijnlijk alles goed lijken te doen. Ze bloggen regelmatig, zijn aanwezig op alle belangrijke social media kanalen en doen mee met diverse affiliate partnerprogramma’s. Toch zijn hun websites lang niet altijd winstgevend. Hoe dat komt? Ze doen weliswaar alles een beetje, maar werken niet gericht toe naar ambitieuze doelen.

Voorbeeld van een effectieve internet marketing strategie

Websites die in korte tijd groot succes boeken, zijn daarom vaak het beste voorbeeld van een effectieve internet marketing strategie. De beste strategieën zijn niet eindeloos complex, maar richten zich op het maximaal benutten van enkele marketingmethoden en –kanalen. Met de juiste mediamix is het altijd mogelijk de doelgroep optimaal aan te spreken.

Wil je zeker weten dat jouw bedrijf de best denkbare internet marketing strategie toepast? Dan kun je overwegen in zee te gaan met een gespecialiseerde consultant of online marketing bureau. Bij een agency is vaak veel kennis aanwezig over de materie, maar zorg wel dat je de Return On Investment (ROI) meetbaar maakt. Heb je weinig budget? Doe het dan gewoon zelf met de tips op deze website!

Comments are closed